UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN

EXTERNAL LOANS

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY RELATED PROGRAMMES


Ng Teck Fong Foundation Zero Interest Loan / Application Form
[Closing Date: 15 July 2022 ] 

Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]   

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]   

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]    

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  |

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

SCIENCE RELATED PROGRAMMESPembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]   

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]   

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

ACCOUNTANCY AND MANAGEMENT RELATED PROGRAMMES

Ng Teck Fong Foundation Zero Interest Loan / Application Form
[Closing Date: 15 July 2022 ] 

Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]   

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]    

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

ARTS AND SOCIAL SCIENCE RELATED PROGRAMMES


Ng Teck Fong Foundation Zero Interest Loan / Application Form
[Closing Date: 15 July 2022 ] 

Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]   

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]   

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

ENGINEERING AND SCIENCE RELATED PROGRAMMESPembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]      

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]    

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]   

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

MEDICINE AND HEALTH SCIENCES RELATED PROGRAMMESPembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]   

  
Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)
[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]  

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   


BUSINESS AND FINANCE RELATED PROGRAMMES
Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]     

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]    

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

CHINESE STUDIES RELATED PROGRAMMES
Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]        

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]    

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

ENGINEERING AND GREEN TECHNOLOGY RELATED PROGRAMMES
ViTrox Education Assistance Fund Programme
[Closing Date: Ongoing]    

Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]       

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]    

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]   

FOUNDATION STUDIES RELATED PROGRAMMES

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]   

POSTGRADUATE STUDIES AND RESEARCH RELATED PROGRAMMES


Pembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]      

Kojadi Educational Loan / Application Form  

[Closing Date: Ongoing]    

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

CREATIVE INDUSTRIES RELATED PROGRAMMESPembiayaan Pendidikan Yayasan ANGKASA / Terms and Conditions / More Information
[Closing Date: 31 October 2021]       

Malaysian Community & Education Foundation (MCEF)

[Closing Date: Ongoing]   

Zero-Interest Study Loan By Dong Zong
[Application Closed] 

Kojadi Educational Loan / Application Form  
[Closing Date: Ongoing]    

Pinjaman Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Perak
[Closing Date: Ongoing]  

Indus Education Foundation
[Closing Date: Ongoing]  

ECM Libra Foundation Study Loans
[Closing Date: Ongoing]  

Employees Provident Fund (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)
[Closing Date: Ongoing]  

OCBC Earn & Learn Education
[Closing Date: Ongoing]  

Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO)
[Closing Date: Ongoing]  

Yayasan Selangor
[Closing Date: Ongoing]